Finger A med ny station

I september 2012 besluttes det at bygge hele finger A's stations-, gods- og remisse område om med henblik at opnå større tilgængelighed til spor og bedre kørsel. Det viser sig at være et større projekt end først antaget, hvorfor resten af 2012 og 2013 er gået med at få ombygningen planlagt og udført. Medio 2013 kunne vi begynde at anvende hovedspor igen. Efterår og vinter 2013 er gået med at klippe skinner, fastgøre dem og trække alle de nødvendige ledninger, så vi kan få total digital styring.

Alt fjernes Tilslutning til eksisterende anlæg Tilslutningsanlæg mod bagvæg bevares. Måske kommende hul til drejeskive ved remissen. Nye plader Start til ny personvogns opstilling. Nye spor begynder at blive udlagt. Spor lægges efter ny plan. Opkørsel fra undergrunds opstilling er bevaret. Ny personvognsopstilling. Afstande holdes. Første rå udgave af sporføring for privatbane. Ekstra spor til remisse og personvogns opstilling etableres for sikre afvikling af trafik. Personvogns opstilling klar til materiel. Personvogns opstilling fra anden ende. Her skal remissen ligge. Foreløbig ny sporføring til remisse- og godsområde. Gods- og remisse område begynder at tage form. Indkørsel fra undergrund under privat banen, som føres over på broen. Transversal før station. Spor på den nye station er færdig lagt. Spor til nyt godsområde anes. Ny stor remisse med plads til mange lokomotiver. Der bliver også plads til udrangeret materiel. Ølby station på privat banen i sin spæde start. Stationen Søfryd på privat banen er udtaget for ny opbygning. Alle ledninger føres i bakker og gennem rør så de er lette at komme til. Ledninger fra spor og sporskifter samles. Så blev der åbnet for kørsel til godsbanegården på finger A

Dette er kun et lille udpluk af de mange billeder, der er taget i forbindelse med det kæmpe arbejde det har været og er at lave en hel finger om. Men nu har vi også fået plads til et stort område, hvor der skal ligge en by, som kan betjenes af den store station.