Udstilling på Museet for samtidskunst september 2018

RMJF blev lige før sommeren 2018 spurgt om vi ville lave en lille model til en udstilling på Museet For Samtidskunst i Roskilde. Det var til En filmkabaret af Kirsten Astrup "Urolige hjerte". Gennem filmens ni tableauer blandes fortid, nutid og fremtid i en fortælleing om de danske jernbaner. Til at illustrere en jernbane ulykke ville man gerne have en lille model. Peter, Flemming, Kurt og Søren greb opgaven og arbejdede i godt en måneds tid med at skabe modellen.

Model med jernbane ulykke på udstillingen Kunstneren Kirsten Astrup med Flemming, Peter og Søren ved ferniseringen Fra dengang da man kunne købe en pølse i toget! Indtryk fra udstillingen Billeder og tekst fra udstillingen studeres nøje! Udstillingsmontre på udstillingen Fra personalets årlige revy Bagage venter på et tog Diorama, uheld set fra vej i klubben før der kom blod på! Uheldssted fra luften i klubben Billede fra filmkabaret Der var kø ved indgangen til ferniseringen. Modellen blev beundret af de mange besøgende.

Dagbladet var tilstede ved de sidste forberedelser på museet, hvor ben blev savet af og der kom lidt blod på!