2012 og 2013

2012 og 2013

En borg bliver til.

I 2012 gik den gamle bygmester igang med at genopføre anlæggets gamle borg, som bare lå som en ruin! Du kan følge udviklingen gennem 2012 og 2013 i vores billedserie her.

Finger A bliver taget op til revision og det besluttes at bygge den om!

I september 2012 besluttede vi at lave om på væsentlige dele af finger A med henblik på at opnå lettere adgang til station, gods og remisse område. En stor opgave som stille og roligt har udviklet sig over tid. Her hen over vinteren 2013/2014 er der blevet taget initiativer til at få afsluttet væsentlige dele, så vi kan begynde at bruge den store del af banen igen for alvor. Du kan følge med i billederne, hvor der er kommet en hel serie af billeder fra ombygningen af finger A.