2014

2014

I 2014 har der været stor fokus på at få etableret strøm og styring på den nye finger A. Det er et arbejde som fortsætter ind i 2015.

Remissen

Der er etableret en stor remisse på finger A. Stort set alle spor er lagt og der er etableret forbindelse til person- og godsbanegården på finger A i hver sin side af remissen. Vi har samlet en række billeder fra remissen her.

Bjerget

Et meget stort indsatsområde i 2014 har været ombygning af bjerget. Det viste sig, at stationen var kommet til at ligge så højt, at det var svært at overskue stationsområdet og se togene på de enkelte spor. Så i foråret blev det besluttet at sænke stationsområdet, samt etablere et skjult opstillingsområde under stationen på bjerget. Samtidig blev der etableret dobbelt spor i begge karruseller, som fører togene op og ned til bjerget fra henholdsvis midterfingeren og finger D. En stort arbejde, som blev udført effektivt at snedker og landsskabsholdet. Billeder fra Bjergområdet kan ses her.

Finger D og E

Anlægget er planlagt til at have 5 fingre. I efteråret besluttede vi principperne for udbygningen af finger D og E, som ligger modsat finger A. Finger D fører helt ud i vores værkstedsområde. I værkstedsområdet bliver der vendesløjfe og område til påsætning af toge. I dag sætter vi togene på bag bjerget på finger B. Bjergbanen har vendestation på finger D. Finger E udbygges med et mindre havneområde med plads til færge og godsomladning af containere og gods til skib og coaster. 
Ind til videre har vi kun udlagt spor efter en midlertidig plan, da økonomien ikke tillader os at lægge landskab og spor, som den endelige plan foreskriver.
Vi samler billederne for dette område her.

Økonomien

Det koster at bygge så stort et anlæg. Med faldende lokale tilskud bliver der færre penge til udbygning af anlægget. Vi søger derfor løbende sponsorer, som vil være med til at støtte os i arbejdet med at lave en stor og flot bane i vores lokaler.