Årene 2007 - 2009

2007

Der er gået 5 år siden vi startede vores klub. For 2 år siden etablerede vi os i nye lokaler og har fået etableret store dele af den første sporplan.

I begyndelsen af 2007 viser der sig mulighed for at vi kan udvidde vores lokale til selve banen. Så v?i har pr. d. 01-06-07 Lejet yderliger 112 kvm. lokale. Dvs. at vores lokale til selve modelbane anlægget kommer op på ca. 182 kvm. Dertil kommer bane- og teknikværksted lige ved siden af på ca. 30 m2, så vi ialt råder over 212 m2 til bane m.m. Dertil kommer opholdsrum og sløjdværksted, hvor vi kan save og slibe uden støvet lægger sig på banen.

Under hele byggeprocessen er det målet, at vi tirsdag aften, på vores klubaften, kan gennemføre kørsel på dele eller hele anlægget, selvom der bygges og etableres ny elektronik m.m. - også om tirsdagen. Der kan selvfølgelig være undtagelser ved større omlægninger, men sådan er det jo også i virkeligheden.

2008

På medlemsmøder bliver hovedstrukturen for det nye anlæg besluttet. Der bliver lavet detailtegninger for sporføringen på fingeren der skal rumme hovedbanegård m.m.

Vinteren 2008/2009

Nu har vi fået flyttet det oprindelige anlæg i de nye lokaler ned til den nye bagvæg, og den store finger er etableret med hovedbanegård for oven og skyggebanegård under. Dertil er der gjort plads til opstillingsspor for passagertog såvel som godstog og med tiden kommer der også en rangerrist og måske en rigtig containerterminal.

Landskabsudvalget er gået igang med at etablere broer mellem det store baneterræn og bjergene som kommer på fingeren bagerst i lokalet.

Efteråret 2009

Der kører mange tog og etableringen af blokstyring på skyggebanegården er godt igang. Overgangen mellem baneterræn og bjerge tager form med flotte "stål" broer, forvitrede bjerge m.m.

November 2009

Det er nu muligt at sende tog gennem skyggebanegården 100% styret af vores nye blokstyringsanlæg.